Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Hierin zitten vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers van de leerlingen en van het personeel van de school. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet op de Medezeggenschap op scholen (WMS).

Alle ouders met een kind op school, kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR. Regelmatig vinden verkiezingen plaats voor de raad. De vergaderingen zijn in principe openbaar en de notulen zijn voor iedereen ter inzage.
 
Wilt U een vergadering bijwonen of heeft U vragen of opmerkingen dan kunt U de MR bereiken via het volgende e-mail adres:  mr@eglantiertanthof.nl 
 

Ledenwerving MR.

Afgelopen jaren heeft de MR zich ontwikkeld tot een goedlopend overleg- en adviesorgaan voor de directie. Mede dankzij de zeer goede relatie met directeur Ewout van Asperdt  zijn onderwerpen bespreekbaar en is er ruimte voor de MR om breder te kijken en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Een MR-lid is voor 3 jaar aangesteld en om de continuïteit erin te houden is de MR geregeld op zoek naar een nieuw ouder-lid. Is dit iets voor u? De huidige MR-leden geven u graag meer informatie. Ook kunt u een kijkje nemen op deze website van de MR of een vergadering bijwonen.

Of u kunt contact opnemen met:

 

De leden van de MR van de Eglantier Tanthof zijn:

  • Marlies van Rhenen (Moeder Kai 8 en Jolie 3)
  • Saskia Akkermans (Moeder Sophia 5 en Amelie 3),
  • Marlies Sudmeijer, leerkracht van groep 1-2B
  • Loes de Canne, IB