Junior medezeggenschapsraad

De school O.B.S De Eglantier Tanthof heeft een JMR ( junior MR ) gekozen.

 
Wat doet de JMR?
Er is 1 keer in de maand een vergadering. We praten samen over de dingen die we willen veranderen. En als de hele JMR het er over eens is, gaan we dat veranderen/ verbeteren.

De junior MR bestaat uit leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 (uit elke groep 2 afgevaardigden) en vergadert één keer in de maand.
Op de agenda staan allerlei wensen van de leerlingen, maar ook bespreken we graag de omgang van de leerlingen en hoe we de school kunnen verbeteren. De afgevaardigden bespreken de agendapunten weer met hun klasgenoten.
Nieuwe ideeën worden daarna weer door de klasgenoten aangedragen.
 
De leden van de JMR voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet bekend: