Kennismaken

Open ochtende zijn wegens de Corona maatregelen niet mogelijk. Indien gewenst kunt U een online kennismakingsgesprek aanvragen en krijgt u een digitale rondleiding.

 

 

Aanmelden nieuwe leerlingen
Voordat u uw kind aanmeldt op onze school heeft u zich waarschijnlijk georiënteerd op welke school u uw kind wilt plaatsen. U heeft misschien de open ochtend van verschillende scholen bezocht, een gesprek gehad met de directeur of een leerkracht, de website bekeken of gesproken met ouders met kinderen op de school.

Tenslotte heeft u gekozen voor aanmelding bij De Eglantier. Hoe nu verder?
De aanmelding en inschrijving gebeurt bij en door de locatiedirecteur van De Eglantier.

U kunt telefonisch of via de mail een afspraak maken, tel.nr. 015-2617650 of directie@eglantiertanthof.nl 
Tijdens de aanmelding worden de administratieve gegevens van uw kind genoteerd. U kunt dit formulier ook downloaden van de website en al ingevuld meenemen naar de school. (Dit formulier is te vinden onder het kopje formulieren). Het is belangrijk dat hier de handtekening van beide ouders onder staat.
Bij aanmelding heeft de school een kopie van het BSN (Burger Service Nummer) nodig. Dit nummer wordt door de belastingdienst aan u verstrekt. Het BSN nummer is tevens het onderwijsnummer van uw kind.

Na het invullen van deze gegevens is uw kind aangemeld, maar nog niet ingeschreven. Wij doen dit pas twee maanden voordat uw kind vier wordt. U krijgt voor dit gesprek telefonisch een uitnodiging. Dan informeren we naar alle zaken die van belang zijn om uw kind een goede start te laten maken in het basisonderwijs. Uw kind komt dan ook een aantal dagdelen wennen op de school en kennismaken met de leerkracht en de groep.

U kunt uw kind al aanmelden vanaf 2 jaar. Wacht niet te lang met aanmelden. Nadat we voor een groep het aantal van 30 aanmeldingen hebben bereikt, wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst, in afwachting van leerlingen die door verhuizing of andere oorzaken de school toch niet gaan bezoeken.

 

Meer informatie

U kunt op de volgende pagina's meer lezen over onze school

 

 

Wij hopen u snel te mogen begroeten op onze school.