Visie

 

Ideologie:

Onze school staat in Delft, een prachtige stad midden in de wereld, waar kinderen wonen uit alle windstreken met al hun talen en culturen. We geloven dat al deze kinderen allemaal verschillend en gelijkwaardig zijn. Zij hebben elkaar nodig om van te leren, om zichzelf, elkaar en de wereld te begrijpen. We zien het als onze taak om hen daarbij optimaal te ondersteunen.

 

Missie:

De Eglantier Tanthof staat midden in de wereld vol met verschillende talen en culturen. We staan open voor alle kinderen waar dan ook vandaan en zorgen dat zij zich welkom en veilig voelen, zodat zij zichzelf kunnen ontdekken en tegelijk ook open staan voor anderen.


We leren kinderen zich verantwoordelijk te voelen voor zichzelf, voor anderen en voor de wereld van nu en van de toekomst. We geven kinderen inzicht in hun eigen leerproces en laten hen zelf keuzes maken, zodat zij beseffen dat leren betekenisvol en leuk is en dat ze dit hun leven lang samen met anderen zullen gaan doen.


We zijn als organisatie een voorbeeld voor kinderen, we leren allemaal elke dag van elkaar. We nemen hierdoor op een professionele manier verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van ons vak als leerkracht en daarmee de kwaliteit van het onderwijs op onze school.

 

Onze unieke kracht:

-De diverse achtergronden van kinderen krijgen aandacht en verschillen worden gevierd.

-Kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leerproces.

-Kinderen leren in een betekenisvolle setting waarbij  vakken geïntegreerd zijn in thema’s.

-Kinderen en hun ouders voelen zich vanaf het begin welkom op de Eglantier Tanthof. 

-Kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor de wereld.

-Kinderen leren vanaf groep 1 ook in het Engels communiceren.

 

Ambitie:

Als kinderen aan het eind van groep 8 onze school verlaten, hebben zij veel van de wereld ontdekt en geleerd.  Zij hebben begrepen dat leren leuk is en iets is wat ze hun leven lang elke dag zullen willen blijven doen. Kinderen die onze school verlaten  voelen zich vrij om zichzelf te zijn en kunnen behalve in het Nederlands (en hun moedertaal), zich ook in het Engels verstaanbaar maken. We halen het beste uit de leerlingen en we helpen ze een school voor middelbaar onderwijs vinden die perfect aansluit bij hun niveau!