Schoolplan

In het schoolplan hebben wij voor een periode van vier jaar uitgebreid beschreven hoe ons onderwijs in elkaar zit en wat onze plannen zijn om een goede school te blijven. Het schoolplan omvat het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Het schoolplan ligt ter inzage bij de directie. U bent welkom om het schoolplan eens in te kijken

Download

Schoolplan 2019-2023
In de bijlage treft u de plannen voor de komende 4 jaren.