Engels

Er is op De Eglantier Tanthof veel aandacht voor de Engelse taal, daarom wordt er vanaf groep 1 elke week ook lesgegeven in het Engels volgens het concept van vroeg vreemde talen onderwijs (VVTO). Op speelse wijze leren de kinderen in de onderbouw de basisbeginselen van een (veelal) tweede taal. We richten ons hierbij voornamelijk op communicatieve vaardigheden, zodat de kinderen leren hoe ze zich kunnen uitdrukken in het Engels tegen mensen die het Nederlands niet beheersen. In de midden- en bovenbouw worden deze basisbeginselen verder uitgebreid en verdiept. Wij verwachten dat het voor de kinderen een groot voordeel is als zij al in een vroeg stadium met de Engelse taal in aanraking komen. Zij zullen bij latere lessen in de Engelse taal kunnen voortborduren op hun basiskennis en ook bij het aanleren van andere talen uit hun ervaring kunnen putten.

Wij streven altijd naar een hoge kwaliteit van ons onderwijs en daarom hebben wij ons voor Engels aangesloten bij Early Bird.

 

Interessante en leuke website's om te bezoeken:

Informatie

Spelletjes:
http://www.bbc.co.uk/cbeebies/
http://www.abcteach.com/