Actueel

Halen, brengen en hygiëne
We hebben duidelijke afspraken over halen, brengen en hygiëne gemaakt met team, ouders en leerlingen, waardoor het komen naar school zo min mogelijk risico met zich meebrengt.